Gå till innehåll

SYV yrkesvägledare

Hårakademin är godkända för komvuxstudier där studenten kan få CSN-bidrag/lån och där Komvux i hemkommunen beviljar och bekostar utbildningen. Skolan är en del av det offentliga skolsystemet vilket innebär att vi styrs av lagar och förordningar som beslutas av Sveriges riksdag och Skolverket. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet.


Hårakademin har betygssrätt i följande ämnen:

Kurs Kurskod
Hantverksintroduktion HAVHAV0
Frisör 1 HAVFRI01
Tradition och utveckling HVKTRA0
Frisör 2 HAVFRI02
Material och miljö HAVMAE0
Frisör 3 HAVFRI03
Frisör 4 HAVFRI04
Frisör 5 HAVFRI05
Frisör 6A HAVFRI06A


Hårakademins Frisörutbildning

Vår frisörutbildning ges under 75 veckor, vilket innebär tre terminer och 1500 poäng. Här kommer du att få allt som krävs för att ta ditt del- och gesällprov för att kunna arbeta som behörig frisör. Utbildningen består av flera olika delmoment som betygssätts under utbildningens gång.

Inför din kursstart måste ett material-/verktygskit införskaffas. Detta sker på eget ansvar utifrån en lista som skolan ansvarar för. På denna lista får du förslag på två leverantörer som du kommer att få handla av. Säljarna på dessa företag är kunniga på området och kommer även kunna ge dig prisförslag på de olika verktygen. De kommer även förbereda fullständiga kit att köpa till rabatterade priser.

Kostnaden för kitet är beroende på vilka verktyg du väljer att köpa med start, från ca 6500 kr, och måste bland annat innehålla dockhuvuden (med äkta hår), fön, plattång och saxar. Största fördelen med detta är att du redan innan kursstart får kunskaper kring ditt kommande yrke och lär dig vårda och värna om dina verktyg.

Var hålls frisörsutbildningen?

Frisörutbildningen sker på plats i skolans lokaler på Östermalm. Tiderna för vårens kursstarter är måndag-onsdag kl 09-17 och höstens kursstarter Onsdag-Fredag kl 09-17. Teori varvas med praktiskt arbete på docka, frivilliga modeller eller kunder.

Vad består utbildningen av?

Frisörutbildningen består av totalt 1500 gymnasiepoäng. Eleverna läser enbart hantverksämnen, 9 kurser. Inledningsvis arbetar eleven på herrdocka med skägg och damdocka. I utbildningen lär och övar eleven att hantera olika verktyg på rätt sätt med olika momenten som klipptekninker, rulltekniker, slingtekniker, samt designtekniker. Även salongslära och kundbemötande, konsultation, vett och etikett tas upp i flera moment. Det finns alltid en eller flera utbildade yrkeslärare till hands för vägledning.

Efter c:a 6 månader då läraren gått igenom allt praktiskt och teoretiskt, slussas eleven ut till kundmottagningen. På salongen svarar eleven i telefon, tar emot bokningar och behandlar kunder och gör vanligt förekommande arbete på en salong. Eleven får en egen kundstol och gör egna kundkonsultationer. Läraren är alltid på plats och vägleder i salongen och ska godkänna det arbete som ska utföras på kund både innan arbetet påbörjas och det färdiga resultatet.

Övrig information om Hårakademins utbildning

Eleverna är lediga under alla röda dagar. Under 4 veckor på sommaren får eleverna kombinera ledighet med eget arbete hemma då ett projektarbete skall lämnas in. Det finns även studiedagar, på dessa kan eventuell missad tid tas igen om det behövs.

Vad händer i slutet av frisörsutbildningen?

De sista 5 veckorna av utbildningen, gör eleven APL (arbetsplatsförlagt lärande) som ev kan leda till en framtida anställning. För er som reser långväga kan praktikplats erbjudas på hemort. Detta måste då ske i samråd med ansvarig lärare/skoledare för att säkerställa kvaliten. Innan eleven kan få sin behörighet (gesällbrev) ska hen först avlägga delprov och bli godkänd i alla moment. Och detta kan eleven göra direkt efter utbildningen. Därefter ska denne även arbeta som trainee på en salong som har kollektivavtal eller hängavtal samt att handledaren innehar gesällbrev

Mer information om gesällen och godkända salonger finns att läsa på http://sok.frisor.se och https://handels.se/schysstalistan

När man vill göra en ansökan bokar man antingen en tid med oss på skolan eller så går man in på sin hemkommuns webbsida för att söka efter aktuell kursstart. Skulle det vara så att vi inte har en direktkommunikation med just din hemkommun kontakta då skolan så hjälper vi dig med din eventuella ansökan.

Ansökan till Vuxenutbildning