Gå till innehåll

Om utbildningen

Välkommen till Hårakademin!

Frisörutbildning sedan 2004. Intensiva och heltäckande utbildningar med legitimerade yrkeslärare som har höga kunskaper och många års erfarenhet.

Hårakademin är en del av det offentliga skolsystemet i Sverige och står under tillsyn av statens skolinspektion. Hårakademin har funnits sedan 2004 och utbildat många frisörer, top-stylister och Make up-artister. Våra fantastiska pedagoger strävar efter att utmana och utveckla dig till en kunnig frisör.

Kursen håller ett högt tempo och kreativiteten formligen flödar. Frisörutbildningen sker i våra lokaler på Östermalm i Stockholm. Ett stenkast från skolan ligger tunnelbanestationen Karlaplan, och det populära köpcentret Fältöversten hittar man tvärs över gatan från skolan.

Du som elev har möjlighet att gå Hårakademins utbildning via din hemkommun, vilket innebär att det är kommunen som betalar för din utbildning. Eftersom vår utbildning är CSN-berättigad, kan du ansöka om studiemedel under hela utbildningen. För mer info och hjälp att ansöka hos din hemkommun, tveka inte att kontakta oss.

Nästa kursstart 9 Sept 2024 (sökbar mellan 8april-12juli).

Välkommen!

 

Hårakademins frisörutbildning

Hårakademin är godkända för komvuxstudier där studenten kan få CSN-bidrag/lån och där Komvux i hemkommunen beviljar och bekostar utbildningen. Skolan är en del av det offentliga skolsystemet vilket innebär att vi styrs av lagar och förordningar som beslutas av Sveriges riksdag och Skolverket. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet.

Vår frisörutbildning ges under 75 veckor, vilket innebär tre terminer och 1500 poäng. Här kommer du att få allt som krävs för att ta ditt del- och gesällprov för att kunna arbeta som behörig frisör. Utbildningen består av flera olika delmoment som betygssätts under utbildningens gång.

Inför skolstart förbereder skolan ett utbildningsmaterial bestående av böcker och verktyg som krävs för att du ska kunna genomföra utbildningen. Skolan samarbetar och beställer materialet via en professionell leverantör som ser till att alla verktyg erhåller hög kvalitet till ett rabatterat pris. Kostnaden är ca 7500 kronor och innehåller bland annat en dam- och herrdocka (med äkta hår), frisörsaxar, fön, plattång, kammar, borstar, klippkappa och mycket mer.

Var hålls frisörsutbildningen?

Frisörutbildningen sker på plats i skolans lokaler på Östermalm. Tiderna för vårens kursstarter är måndag-onsdag kl 09-17 och höstens kursstarter Onsdag-Fredag kl 09-17. Teori varvas med praktiskt arbete på docka, frivilliga modeller eller kunder.

Vad består utbildningen av?

Frisörutbildningen består av totalt 1500 gymnasiepoäng. Eleverna läser enbart hantverksämnen, 9 kurser. Inledningsvis arbetar eleven på herrdocka med skägg och damdocka. I utbildningen lär och övar eleven att hantera olika verktyg på rätt sätt med olika moment som klipp-, färg och sling-, permanent samt designtekniker. Även salongslära och kundbemötande, konsultation, vett och etikett tas upp i flera moment. Det finns alltid en eller flera utbildade yrkeslärare till hands för vägledning.

Efter c:a 6 månader då läraren gått igenom allt praktiskt och teoretiskt, slussas eleven ut till kundmottagningen. På salongen svarar eleven i telefon, tar emot bokningar och behandlar kunder och gör vanligt förekommande arbete på en salong. Eleven får en egen kundstol och gör egna kundkonsultationer. Läraren är alltid på plats och vägleder i salongen och ska godkänna det arbete som ska utföras på kund både innan arbetet påbörjas och det färdiga resultatet.

Vad krävs för att få ansökan beviljad?

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

 

Hårakademin erbjuder i följande ämnen i frisöraspirantutbildningen:

Kurs Kurskod
Hantverksintroduktion HAVHAV0
Frisör 1 HAVFRI01
Tradition och utveckling HVKTRA0
Frisör 2 HAVFRI02
Material och miljö HAVMAE0
Frisör 3 HAVFRI03
Frisör 4 HAVFRI04
Frisör 5 HAVFRI05
Frisör 6A HAVFRI06A

Länk till Skolverkets översikt om yrkespaketet till Frisöraspirant, 1500p, hittar du här.

Komvuxarbete inom Hantverksprogrammet

Hårakademin erbjuder elever att läsa komvuxarbetet inom Hantverksprogrammet. För att reglerna för gymnasieexamen i kommunal vuxenutbildning ska bli mer flexibla har ett komvuxarbete ersatt gymnasiearbetet i komvux. Det har också införts förändringar i reglerna för en högskoleförberedande gymnasieexamen inom komvux på gymnasial nivå. Förändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021. Från den 1 juli 2021 kan betyg endast sättas på komvuxarbete. Med komvuxarbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng.

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot. Komvuxarbetet ska genomföras inom ramen för examensmålen för det program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Komvuxarbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Övrig information om Hårakademins utbildning

Eleverna är lediga under helger och alla röda dagar. Det finns även studiedagar, på dessa kan eventuell missad tid tas igen om det behövs.

Vad händer i slutet av frisörsutbildningen?

De sista 5 veckorna av utbildningen, gör eleven APL (arbetsplatsförlagt lärande) som ev kan leda till en framtida anställning. För er som reser långväga kan praktikplats erbjudas på hemort. Detta måste då ske i samråd med ansvarig lärare/skoledare för att säkerställa kvaliten. Innan eleven kan få sin behörighet (gesällbrev) ska hen först avlägga delprov och bli godkänd i alla moment. Och detta kan eleven göra direkt efter utbildningen. Därefter ska denne även arbeta som trainee på en salong som har kollektivavtal eller hängavtal samt att handledaren innehar gesällbrev

Mer information om gesällen och godkända salonger finns att läsa på http://sok.frisor.se och https://handels.se/schysstalistan

När man vill göra en ansökan bokar man antingen en tid med oss på skolan eller så går man in på sin hemkommuns webbsida för att söka efter aktuell kursstart. Se nedan länkar till våra samarbetskommuner. Skulle det vara så att vi inte har en direktkommunikation med just din hemkommun kontakta då skolan så hjälper vi dig med din eventuella ansökan. Viktigt att ni väljer skola "Hårakademin" i hemkommunens kurskatalog om ni önskar studera vår frisörutbildning. 

Ansökan till Hårakademins frisörutbildning

Nacka Kommun

Kunskapscentrum Nordost (KCNO)

- Innefattar Täby, Danderyd, Österåker, Vallentuna, Vaxholm

Sollentuna Kommun

Solna Kommun

Sigtuna Kommun

Upplands Väsby Kommun

Lidingö Kommun

För vägledning och hjälp med ansökan kan du slå oss en signal på 070-540 66 88 eller skicka ett mail till info@harakademin.se så kontaktar vi dig!