Gå till innehåll

Studie- och yrkesvägledare

Hårakademin är godkända för komvuxstudier där studenten kan få CSN-bidrag/lån och där Komvux i hemkommunen beviljar och bekostar utbildningen. Skolan är en del av det offentliga skolsystemet vilket innebär att vi styrs av lagar och förordningar som beslutas av Sveriges riksdag och Skolverket. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet.

Att göra val för framtiden är en ständigt pågående process. Genom skolans arbete med studie- och yrkesvägledning får Hårakademins elever förutsättningar att hantera frågor om val av studier och yrken. Arbetsmarknadens snabba förändringar och mångfalden av både utbildningar och yrkesområden kan göra det komplicerat för dig elev att överblicka dina olika möjligheter.

Du som elev på Hårakademin är välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare för information och vägledning. Det kan handla om frågor om hur du kan bygga på eller komplettera dina tidigare och pågående studier för att få en gymnasiseexamen. Du kan också få svar på generella frågor om vidare studier, om behörighetskrav, CSN och urval mm.

Kontakta Hårakademins studie- och yrkesvägledare på: sarah@harakademin.se

(Skriv ert telefonnummer i mailet om ni önskar att SYV ringer er)


Hårakademin erbjuder i följande ämnen i frisöraspirantutbildningen:

Kurs Kurskod
Hantverksintroduktion HAVHAV0
Frisör 1 HAVFRI01
Tradition och utveckling HVKTRA0
Frisör 2 HAVFRI02
Material och miljö HAVMAE0
Frisör 3 HAVFRI03
Frisör 4 HAVFRI04
Frisör 5 HAVFRI05
Frisör 6A HAVFRI06A

Länk till Skolverkets översikt om yrkespaketet till Frisöraspirant, 1500p, hittar du här.

Komvuxarbete inom Hantverksprogrammet

Hårakademin erbjuder elever att läsa komvuxarbetet inom Hantverksprogrammet. För att reglerna för gymnasieexamen i kommunal vuxenutbildning ska bli mer flexibla har ett komvuxarbete ersatt gymnasiearbetet i komvux. Det har också införts förändringar i reglerna för en högskoleförberedande gymnasieexamen inom komvux på gymnasial nivå. Förändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021. Från den 1 juli 2021 kan betyg endast sättas på komvuxarbete. Med komvuxarbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng.

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot. Komvuxarbetet ska genomföras inom ramen för examensmålen för det program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Komvuxarbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

 

Vill du söka vidare efter examen från Hårakademin? Vill du ha en fullständig gymnasieexamen?

Sök kurser på vuxenutbildning via din hemkommun. 

När du har en fullständig gymnasieexamen kan du söka en yrkesutbildning på www.yrkeshogskolan.se.

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform där du kombinerar studier och praktik inom branscher där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft.

Du kan också söka kurser eller ett program på universitet och högskola. Det gör du på Antagning.se.

Här kan du också läsa mer om meritpoäng, områdesbehörighet och annat som har med högskolan att göra. 

Ska du söka högskola kan det vara bra att skriva högskoleprovet innan. Mer information och anmälan hittar du på www.hogskoleprov.nu. Om dina betyg inte räcker till, kan resultatet på högskoleprov göra att du kommer in på önskad utbildning.