Gå till innehåll

Studie- och Yrkesvägledning

Att göra val för framtiden är inte något simpelt. Genom Hårakademins arbete med Studie- och Yrkesvägledare får ni elever förutsättningarna att diskutera frågor om era framtidsval. Arbetsmarknadens snabba förändringar och mångfalden av både utbildningar och yrkesområden kan göra det svårt att överblicka alla olika möjligheter.

Som elev på Hårakademin är du varmt välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare för information och vägledning. Oavsett om det handlar om hur du kan komplettera dina tidigare eller pågående studier för att uppnå en gymnasieexamen eller bara allmänna frågor om studier. Du kan även fråga om behörighetskrav, CSN, urval eller liknande.

Kontakta Hårakademins studie- och yrkesvägledare på: sarah@harakademin.se

(Skriv ert telefonnummer i mailet om ni önskar att SYV ringer er)


Hårakademin erbjuder i följande ämnen i frisöraspirantutbildningen:

Kurs Kurskod
Hantverksintroduktion HAVHAV0
Frisör 1 HAVFRI01
Tradition och utveckling HVKTRA0
Frisör 2 HAVFRI02
Material och miljö HAVMAE0
Frisör 3 HAVFRI03
Frisör 4 HAVFRI04
Frisör 5 HAVFRI05
Frisör 6A HAVFRI06A

Länk till Skolverkets översikt om yrkespaketet till Frisöraspirant, 1500p, hittar du här.

Komvuxarbete inom Hantverksprogrammet

Hårakademin erbjuder elever att läsa komvuxarbetet inom Hantverksprogrammet. För att reglerna för gymnasieexamen i kommunal vuxenutbildning ska bli mer flexibla har ett komvuxarbete ersatt gymnasiearbetet i komvux. Det har också införts förändringar i reglerna för en högskoleförberedande gymnasieexamen inom komvux på gymnasial nivå. Förändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021. Från den 1 juli 2021 kan betyg endast sättas på komvuxarbete. Med komvuxarbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng.

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot. Komvuxarbetet ska genomföras inom ramen för examensmålen för det program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Komvuxarbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

 

Vill du söka vidare efter examen från Hårakademin? Vill du ha en fullständig gymnasieexamen?

Sök kurser på vuxenutbildning via din hemkommun. 

När du har en fullständig gymnasieexamen kan du söka en yrkesutbildning på www.yrkeshogskolan.se.

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform där du kombinerar studier och praktik inom branscher där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft.

Du kan också söka kurser eller ett program på universitet och högskola. Det gör du på Antagning.se.

Här kan du också läsa mer om meritpoäng, områdesbehörighet och annat som har med högskolan att göra. 

Ska du söka högskola kan det vara bra att skriva högskoleprovet innan. Mer information och anmälan hittar du på www.hogskoleprov.nu. Om dina betyg inte räcker till, kan resultatet på högskoleprov göra att du kommer in på önskad utbildning.